A.C. VALOR Robert Zygmunt

Rzeczoznawca majątkowy
Wycena lasów i innych nieruchomości
Wycena mienia zabużańskiego
Wycena renty i straty planistycznej

WYCENA LASÓW

Firma A.C. Valor ukierunkowana jest na szacowanie wartości nieruchomości leśnych. Dzięki rzetelnej wiedzy leśnej, fachowemu przygotowaniu oraz pasji, jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu najwyższą jakość sporządzanych opinii.

SPRAWDŹ

WYCENA MIENIA ZABUŻAŃSKIEGO

Wyceną mienia zabużańskiego zajmujemy się zawodowo już od kilkunastu lat, wykorzystując wiedzę z dziedziny urządzania lasu zdobytą w wymiarze praktycznym i akademickim.

SPRAWDŹ

WYCENA RENTY I STRATY PLANISTYCZNEJ

W tematyce wyceny nieruchomości na potrzeby określenia wysokości renty planistycznej lub odszkodowania z tytułu spadku wartości nieruchomości działamy na terenie Krakowa.

SPRAWDŹ

Firma A.C. VALOR Robert Zygmunt

W naszej pracy kierujemy się przede wszystkim zasadą solidności. Jakość wykonanego operatu szacunkowego oraz trafność wyceny to największa troska w pracy rzeczoznawcy majątkowego. Obecnie specjalizujemy się w takich wycenach jak: wycena lasów, wycena odszkodowań z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz opłat planistycznych (wycena renty i straty planistycznej), wycena mienia zabużańskiego, a w szczególności wyceny majątków leśnych.

Dowiedz się więcej
logo-robertzygmunt-pl
1998
W tym roku rozpoczęliśmy działalność
1000000
Tyle drzew już pomierzyliśmy
5000000
Tyle złotych są warte lasy w Polsce i na Kresach II RP, które wyceniliśmy

ZALEŻY NAM NA JAKOŚCI

…nie zaś na ilości wykonywanych operatów szacunkowych. Do kalkulacji wyceny wykorzystujemy szczegółowe informacje z zakresu lokalizacji nieruchomości (powiat, gmina, miejscowość), oznaczenia geodezyjnego, powierzchni gruntu oraz celu wyceny. Podejmujemy się wycen o wysokim stopniu skomplikowania z punktu widzenia formalnoprawnego.

Dr inż. Robert Zygmunt – o mnie

Doświadczenie

Działam aktywnie na rynku rzeczoznawców majątkowych już od ponad 24 lat.

Działalność akademicka

Jestem wykładowcą Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego od 1995 roku, gdzie prowadzę zajęcia z zakresu urządzania lasu.

Opiniowanie

Od 2007 r. jestem przewodniczącym Komisji Opiniującej przy Małopolskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych.

Kwalifikowanie

Od 2008 roku jestem członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej – Rzeczoznawstwo Majątkowe – przy Ministrze Infrastruktury.

Publikacje naukowe

Mam na swoim koncie ponad czterdzieści publikacji naukowych poświęconych tematyce wyceny nieruchomości.

Współpraca

Współpracuję z sądami, administracją samorządową i państwową, prywatnymi deweloperami, klientami indywidualnymi oraz ośrodkami akademickimi z całej Polski.