A.C. VALOR
Robert Zygmunt

Doświadczenie

Działamy na rynku nieruchomości nieprzerwanie od 1998 roku. W naszym dorobku znajdują się wyceny lasów, gruntów rolnych, działek budowlanych, a także domów, kamienic, obiektów magazynowych i produkcyjnych, warsztatów, biurowców, hoteli oraz obiektów nietypowych takich jak wieża radiowo-telewizyjna, plac targowy, pałac, zabytkowy park i inne, w tym mienie zabużańskie.

logo-robertzygmunt-pl

Kierujemy się przede wszystkim zasadą solidności.
Jakość wykonanego operatu szacunkowego oraz
trafność wyceny to największa troska
w pracy rzeczoznawcy majątkowego.

Specjalizacja

Obecnie nasza Firma specjalizuje się w wycenach takich jak:
– wyceny lasów,
– wyceny odszkodowań z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz opłat planistycznych,
– wyceny mienia zabużańskiego, w szczególności wyceny majątków leśnych.

Gwarancja jakości

Ze względu na coraz większe wymagania uczestników rynku podjęliśmy współpracę z innymi specjalistami w zakresie analizy rynku nieruchomości. W celu uzyskania dostępu do wiarygodnych danych o transakcjach powołaliśmy Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości, w którym przez pierwsze kadencje funkcję wiceprezesa pełnił szef firmy A.C. Valor, dr inż. Robert Zygmunt.

Nasz zespół

Od 2007 roku budujemy zespół stałych współpracowników, którzy wspierają proces wyceny w zakresie obsługi nowoczesnych narzędzi analitycznych i zbierania danych: rzeczoznawca majątkowy Katarzyna Karlińska-Wróbel oraz adepci Jolanta Kuroczko i Michał Łakomiec: programowanie w R, program QGIS. Wyceny nieleśnych składników mienia zabużańskiego wspiera rzeczoznawca majątkowy Jarosław Zygmunt.

Działalność naukowa

Działalność firmowa zbiega się z działalnością akademicką dr. inż. Roberta Zygmunta, w postaci jego pracy w charakterze wykładowcy na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz prowadzeniu badań naukowych w zakresie wartości nieruchomości. W tym zakresie warto wymienić opracowania wraz popełnione z dr. inż. Michałem Głuszakiem, tj. wpływ odległości do lasu na wartość działek budowlanych oraz wpływ intensywności zabudowy i stanu planistycznego na wartość nieruchomości.